Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường với các nội dung điều chỉnh như sau:

 1. Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ các thành phần môi trường, gồm: không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước biển; nước mưa; nước thải; khí thải; đất; trầm tích.
 2. Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường định kỳ.
 3. Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục.
 4. Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.
 5. Quy định về quản lý và sử dụng thiết bị quan trắc môi trường.

Thông tư 24 về kỹ thuật quan trắc môi trường

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường; chương II của thông tư này không áp dụng cho quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.

Download: Thông tư 24-2017 về kỹ thuật quan trắc môi trường

Download: Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động quan trắc môi trường (PDF)

Văn bản pháp luật môi trường: Tập hợp các văn bản

Trong khuôn khổ chương trình xây dựng văn bản năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Thông tư về “Quy định về hoạt động quan trắc môi trường (đối với quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường; bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường; yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục; sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong hoạt động quan trắc môi trường; và truyền nhận và kết nối dữ liệu của Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục)” (sau đây gọi tắt là Thông tư Quy định về hoạt động quan trắc môi trường). Sau quá trình xây dựng và lấy ý kiến, về cơ bản dự thảo Thông tư đã được hoàn thành.

Về nội dung, dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động quan trắc môi trường hướng dẫn chi tiết Khoản 1 Điều 125 và Khoản 1 Điều 127 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Điểm d Khoản 1 Điều 43 và Điều 48 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.  Dự thảo Thông tư gồm 7 Chương, 38 điều quy định chi tiết về quy trình kỹ thuật quan trắc cho các thành phần môi trường, bao gồm không khí xung quanh và tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất và trầm tích; quy định về việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường; về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục; về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong hoạt động quan trắc môi trường; về việc truyền nhận và kết nối dữ liệu của Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; áp dụng với các cơ quan nhà nước về môi trường, tổ chức hoạt động quan trắc môi trường và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dự kiến sau khi Thông tư này có hiệu lực thi hành sẽ thay thế các Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; 30/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 và Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 là 06 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn, môi trường nước mặt lục địa, môi trường nước dưới đất, môi trường nước biển (bao gồm trầm tích đáy và sinh vật biển), chất lượng nước mưa và môi trường ;Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trương.

Nguồn: Cổng Thông Tin Quan Trắc Môi Trường – Trung Tâm Quan Trắc Môi Trường – Tổng Cục Môi Trường

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí, chủ yếu do khói, bụi, mồ hóng, hơi hoặc các khí lạ làm cho không khí không sạch, có sự tỏa mùi, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người và sinh vật.

Ô nhiễm không khí khiến hơn 3 triệu người chết sớm mỗi năm, nó đe dọa gần như toàn bộ cư dân thành phố lớn tại những nước đang phát triển. Theo đài Fox News 80% các thành phố trên thế giới không đáp ứng được tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về chất lượng không khí, trong đó chủ yếu tập trung ở các nước nghèo. WHO cho biết mức độ ô nhiễm không khí đô thị toàn cầu đã tăng 8% bất chấp những cải thiện ở một số vùng. Điều này dẫn đến nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư phổi cùng hàng loạt vấn đề về đường hô hấp.

Tác nhân gây ô nhiễm không khí:

 • Các loại khí oxit: CO, CO2, SO2, NOx…
 • Các hợp chất khí halogen: HCl, HF, HBr
 • Các chất hữu cơ tổng hợp RH, bay hơi xăng, sơn
 • Các khí quang hóa: PAN, O3
 • Các chất lơ lửng: sương mù, bụi,khí thải sinh hoạt như than bếp
 • Nhiệt, phóng xạ

Nguồn: Wikipedia®

Quan trắc môi trường: là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.

Hệ thống quản lý thông tin quan trắc môi trường tự động: là hệ thống bao gồm phần cứng và phần mềm để quản lý thông tin quan trắc môi trường tự động từ các Trạm cơ sở. Phần mềm quản lý được thiết kế theo nền tảng WebGIS và Mobile App, giúp cơ quan quản lý và bên liên quan giám sát, khắc phục sự cố phát tán ô nhiễm từ  các Trạm cơ sở.

Quan trắc môi trường tự động: là quá trình theo dõi, giám sát các thông số chất lượng môi trường thông qua thiết bị, phương tiện tự động, giúp cơ quan quản lý phát hiện các dấu hiệu vi phạm và có các biện pháp giải quyết phù hợp.

Quan trắc nước thải tự động: là quá trình theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải liên tục, tự động giúp chủ nguồn thải, cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ việc xả nước thải tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Quan trắc khí thải tự động: là quá trình theo dõi lưu lượng, nồng độ và các thông số ô nhiễm của nguồn thải khí thải liên tục, tự động giúp chủ nguồn thải, cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ việc xả nước thải tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Trạm trung tâm: là Trạm điều hành toàn bộ hệ thống quan trắc môi trường tự động, bao gồm các Trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, giúp cơ quan quản lý giám sát việc xử lý nước thải qua các hình ảnh, dữ liệu truyền về từ các Trạm cơ sở.

Trạm cơ sở: là Trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động đặt tại các chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động.