Những điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định ở Nghị định số 155/2016/NĐ-CP so với Nghị định 179/2013/NĐ-CP, nội dung này trích dẫn từ website http://vea.gov.vn của Tổng cục Môi trường, theo ông Hoàng Văn Vy, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP xây dựng trên cơ sở rà soát thực tế 4 nhóm hành vi vi phạm, đó là:
 1. Các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường.
 2. Các hành vi vi phạm về quản lý chất thải.
 3. Các hành vi vi phạm liên quan đến công trình bảo vệ môi trường.
 4. Các hành vi vi phạm mang tính thủ tục hành chính.

Những điểm mới ở Nghị định 155/2016/NĐ-CP

 • Mức phạt tăng xả nước thải vượt Quy chuẩn Việt Nam từ 10% đến 50% của khung phạt.
 • Kết quả quan trắc tự động được làm căn cứ để xác định hành vi xả thải vượt QCVN.
 • Quan trắc môi trường định kỳ do đơn vị không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bị xử phạt như không QTMT.
 • Bổ sung mức phạt tăng thêm 30% nếu trong nước thải vượt quy chuẩn có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae).
 • Đặc biệt, Nghị định quy định nếu tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng nội dung đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhưng làm cho môi trường tốt hơn không bị phạt.
 • Đặc biệt, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã xây dựng riêng Điều 53 quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT phải bảo đảm nguyên tắc không chồng chéo; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cá nhân, tổ chức vi phạm. Một năm chỉ có một đoàn kiểm tra hoặc thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại một cơ sở, doanh nghiệp, trừ trường hợp kiểm tra, thanh tra đột xuất theo quy định của pháp luật.

Khung phạt và mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Mức phạt được quy định tại Nghị định 155/CP là mức phạt đối với cá nhân. Mức đối với tổ chức gấp hai lần so với quy định tại Nghị định. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có thể thông qua mức phạt lên gấp 02 lần so với quy định chung.
Khung phạt xả thải là số lần vượt cao nhất để làm căn cứ xác định khung phạt; Trường hợp có nhiều thông số vượt, tùy theo mức vượt sẽ tăng thêm từ 10% đến 50% nhưng không quá khung phạt cao nhất. Trường hợp có nhiều điểm xả thải thì đơn vị sẽ bị xử phạt theo từng điểm xả thải. Đồng thời đơn vị vi phạm phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định mẫu môi trường vượt quy chuẩn.

Lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính

Mọi vi phạm hành chính phải đình chỉ, lập biên bản vi phạm hành chính. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản, cơ quan có trách nhiệm phải ban hành quyết định xử phạt.
Có khá nhiều đối tượng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Việc này nhằm tăng cường giám sát thực hiện bảo vệ môi trường tại nhiều lĩnh vực, nhiều địa điểm. Cụ thể:
 • Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang thi hành công vụ;
 • Cán bộ, viên chức đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ TNMT, Tổng cục Môi trường;
 • Sở TNMT, Chi cục Bảo vệ môi trường;
 • Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất;
 • Phòng TNMT.
 • Các cán bộ công chức đang thi hành nhiệm vụ BVMT của các bộ, cơ quan ngang bộ; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đang thi hành nhiệm vụ BVMT trên địa bàn quản lý cũng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.
 • Ngoài ra, còn có chiến sĩ công an, công an xã, phường, thị trấn và cán bộ trật tự công cộng đang thi hành nhiệm vụ liên quan đến BVMT tại khu đô thị, khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban quản lý rừng, vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Download tài liệu môi trườngDownload Nghị định số 155/2016/NĐ-CP