Nguyên lý đo bụi tự động sử dụng phương pháp quang học, không tiếp xúc trực tiếp với khí thải ống khói, sử dụng cho trạm quan trắc khí thải tự động liên tục.

Bụi và khí thải từ lâu đã được thừa nhận là các chất chính gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là từ khi các khí thải và bụi này được nhìn thấy rõ ràng trong các ống dẫn khí. Các yêu cầu theo dõi và định lượng khí thải được đưa ra và có khá nhiều công cụ khác nhau trên thế giới được phục vụ cho mục đích này.

Các công cụ trước đây thường không đáng tin cậy, nhanh chóng không được sử dụng hoặc quá tốn kém và phức tạp nên chỉ có thể được trang bị bởi các doanh nghiệp rất lớn như các nhà máy điện. Thiết bị CODEL DCEM2000 ra đời tìm cách khắc phục những vấn đề này bằng cách cung cấp một công cụ đáng tin cậy, đơn giản, dễ dàng sử dụng với các yêu cầu bảo trì thấp.

Hãy cùng tìm hiểu về nguyên lý đo bụi tự động

Thiết bị đo bụi tự động

Thiết bị đo bụi tự động

Bộ thu phát

Hai bộ thu phát giống hệt nhau được đặt trên các mặt đối diện của ống dẫn khí. Mỗi máy thu phát chứa đầu cảm ứng bao gồm một nguồn sáng, một máy dò và gắn kết quang học; gương cân chỉnh và van quay và các thiết bị điện tử liên quan đến kiểm soát và đo lường. Nếu điện bị hỏng van bi sẽ trở lại vị trí đóng kín để bảo vệ đầu cảm biến.

Bộ xử lý tín hiệu (SPU)

SPU của DCEM2000 tiếp nhận công suất 48V từ SCU thông qua kết nối dữ liệu nối tiếp SmartBUS 4 lõi. Tín hiệu từ hai bộ thu phát được xử lý để lấy được các giá trị chuyển đổi và tính độ mờ đục ở đầu ra. Truyền tải các dữ liệu phỏng đoán được cung cấp qua SCU và một máy tính xách tay sử dụng phần mềm SmartCOM.

Các điều chỉnh tăng đối với tín hiệu phát hiện của đầu dò được cung cấp bởi các chiết áp trong bộ xử lý này. Chi tiết cho việc điều chỉnh có thể được tìm thấy trong Phần 7. Vận hành.

Bộ điều khiển (SCU)

SCU cung cấp công suất 48V DC cho các máy phân tích trên hệ thống dữ liệu cục bộ. Nguồn điện 48V DC vào SCU là từ nguồn điện riêng biệt được cấp từ 86 đến 264V AC tối đa.

SCU được liên kết với máy phân tích bằng hệ thống truyền dữ liệu 4 dây (hệ thống truyền dữ liệu cục bộ). Hệ thống này mang điện áp 48V đến máy phân tích cũng như hai dòng truyền thông nối tiếp gọi là MOSI (Master Out / Slave In) và MISO (Master In / Slave Out). Trên hệ thống dữ liệu này, SCU hoạt động như thiết bị chính và thiết bị phân tích đóng vai trò như một thiết bị phụ thuộc.

Lưu ý: SCU có thể tích hợp với bộ điều khiển khí (GCU) của máy phân tích khí thải G-CEM4000 kèm theo.

Nguyên lý đo bụi tự động

Xem xét hai bộ thu phát giống hệt nhau ở hai bên của ống dẫn khí (hoặc ống dẫn), bộ 1 và bộ 2. Độ truyền của ánh sáng từ bộ 1 đến bộ 2 (Bộ 1 truyền) có thể được thể hiện theo phương trình:

t12 = K1 (Dr2 / Dt1) trong đó:

K1 = hằng số đạt được để tạo ra t = 1 (khả năng truyền dẫn 100%, điều kiện không khí sạch)

Dt1 = cường độ ánh sáng truyền qua ở bộ 1

Dr2 = nhận được cường độ ánh sáng tại bộ 2

Độ truyền của ánh sáng từ bộ 2 đến bộ 1 (bộ 2 truyền) cũng có thể được thể hiện theo phương trình:

t21 = K2 (Dr1 / Dt2) trong đó:

K2 = hằng số đạt được để tạo ra t = 1

Dr1 = nhận được cường độ ánh sáng tại bộ 1

Dt2 = cường độ ánh sáng truyền qua ở bộ 2

Điều này được minh họa theo sơ đồ trong Hình bên dưới

Nguyên lý đo bụi tự động

Khả năng truyền tổng thể của hệ thống  (t) do đó có thể được tính như sau:

t = √t12 . t21
t = √K1 (Dr2/Dt1) . K2 (Dr1/Dt2)

Cũng có thể viết là:

t             =          √K1K2 (Dr2/Dt2) . (Dr1/Dt1)

Vì hai thuật ngữ trên ở trên được đo lường từ một trong những máy thu phát, dữ liệu đầu ra của công cụ này không phụ thuộc vào sự vận động của một trong hai máy dò.

Nội dung bên trên thể hiện nguyên lý đo bụi tự động bằng phương pháp quang học, được dịch từ tài liệu kỹ thuật của hãng CODEL.