[Q&A] Hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm những thiết bị gì?

Câu hỏi

Hệ thống quan trắc nước thải tự động bao gồm các thiết bị gì? Văn bản pháp luật nào quy định về nội dung này?

Trả lời

Hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm có các thành phần chính

  1. Thiết bị quan trắc nước thải tự động
  2. Hệ thống phụ trợ, tủ điện điều khiển
  3. Thiết bị giám sát, lấy mẫu
  4. Hệ thống lưu trữ dữ liệu, thiết bị truyền dữ liệu về Sở TN&MT

Tham khảo Thiết bị quan trắc nước thải

Văn bản quy định về thiết bị quan trắc nước thải tự động

Hiện tại chưa có văn bản quy định các nội dung này một cách thống nhất, chi tiết. Nội dung mô tả trên đây dựa vào các văn bản hiện hành bên dưới.

Có thể tham khảo thêm

Related Post

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *